Biocīdi virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai

KLIIN GERM DES 1000ml

5.08 €
KLIIN GERM DES piemīt plašas fungicīdas, virucīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, tsk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. Preparāts satur virsmas aktīvas vielas, kas nodrošina labas tīrīšanas īpašības un spēju efektīvi likvidēt dažādas smakas. KLIIN GERM DES šķīdina urīna akmeņus.

Pamatlietošanas veids/-i
KLIIN GERM DES paredzēts visu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai un dezinfekcijai. KLIIN GERM DES ir efektīvs līdzeklis lietošanai sanitārajos mezglos un vietās, kur ir nepieciešama dezinfekcija, mazgāšana un dažādu smaku (tsk. urīna smakas) novēršana. KLIIN GERM DES lieto visu veidu mitrumizturīgo virsmu un inventāra dezinfekcijai medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos, pirtīs, baseinos, ūdens apgādes uzņēmumos un citās vietās, kur nepieciešama dezinfekcija.

Papildus lietošanas veids/-i
KLIIN GERM DES lieto arī veterinārājās iestādēs visu veidu virsmu dezinfekcijai, tsk. Dzīvnieku aprūpes telpās, dzīvnieku pārvietošanas transportlīdzekļos u.c., frizētavās, kosmētiskos salonos un citur - virsmu un inventāra dezinfekcijai vietās, kurās sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem.

Lietošana: produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni.
Ar 1% darba šķīdumu apstrādā telpas un inventāru (grīdas, sienas, tualetes telpas, WC podus, šīberus), ekspozīcijas laiks 5 min.
HBV un HIV profilaksei 2% darba šķīdums ar iedarbības laiku 15 min. Virsmas nevajag noskalot ar ūdeni.
1% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 5 minūnes; HBV un HIV profilaksei 2% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 15 minūtes
Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis, lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti pie augstām temperatūrām.

Aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi – 1.25% un četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi 1.25%, neorganiska skābe <5%, korozijas inhibitors, smaržviela (mentols).

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 - Kairina ādu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu