Biocīdi virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai

KLIIN PRIME DES 1000ml

5.69 €
KLIIN PRIME DES piemīt plašas fungicīdas, virucīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, t.sk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. KLIIN PRIME DES sastāvā ir vairāku aktīvo vielu kombinācija, kas neļauj mikroorganismiem kļūt rezistentiem pret līdzekli un tāpēc līdzekli var lietot pastāvīgi, tam nav nepieciešama preparāta maiņa pēc noteikta laika, kā tas ir citu dezinfekcijas līdzekļu gadījumā. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Preparāts satur virsmas aktīvās vielas, tāpēc tam piemīt labas mazgāšanas spējas.

Pamatlietošanas veids/-i
KLIIN PRIME DES paredzēts visu ūdens izturīgu virsmu un inventāra mazgāšanai un dezinfekcijai medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos, pirtīs, baseinos, ūdens apgādes uzņēmumos un citās vietās, kur nepieciešama dezinfekcija, tai skaitā - grīdu, galdu, sienu, durvju un mēbeļu, ūdens cauruļu, trauku, olu utt. dezinfekcijai. KLIIN PRIME DES lieto veterinārajās iestādēs visu veidu virsmu dezinfekcijai, t.sk. dzīvnieku aprūpes telpās, dzīvnieku pārvietošanas transportlīdzekļos u.c., kā arī frizētavās, kosmētiskos salonos un citur - virsmu un inventāra dezinfekcijai vietās, kurās sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem.

Papildus lietošanas veids/-i
KLIIN PRIME DES lieto sabiedriskajā sektorā – pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu medicīnas kabinetos, frizētavās, kosmētiskos salonos un citur – instrumentu un aprīkojuma dezinfekcijai. Līdzekli izmanto, lai mazgātu un dezinficētu instrumentus un to palīgierīces, laboratorijas traukus, manikīra un pedikīra instrumentus, solārijus, kā arī citas iekārtas. KLIIN PRIME DES ir piemērots trauku dezinficējošai mazgāšanai, pārtikas pārstrādes vietās - tai skaitā olu dezinfekcijai (0,5%-5 min.), kā arī, lai dezinficētu visu virtuves inventāru, t.sk. dēlīšus, svarus, gaļas letes u.c. KLIIN PRIME DES ir izteikta fungicīda iedarbība, tāpēc tas ir efektīvs līdzeklis kāju sēnīšu slimību profilaksei un to izmanto, lai dezinficētu un mazgātu pirtis, dušu telpas, baseinus un vannas un citus priekšmetus.

Lietošana: 0.3% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 10 minūtes; 0.5% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 5 minūtes; ļoti netīrām un kontaminētām virsmām 1% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 30 min. Kosmētiskajiem un citiem instrumentiem 1% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 10 minūtes.
Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis, lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti pie augstām temperatūrām. Pēc ekspozīcijas laika virsmas, kas ir tiešā kontaktā ar pārtikas produktiem noskalot vai noslaucīt ar drānu, pārejās virsmas nav nepieciešams skalot.

Aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi – 3.5% un četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi 3.5%,, nejonu virsmaktīvās vielas 5-15%, kompleksu veidojošās vielas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu