Stomatoloģisko iekārtu dezinfekcijas līdzekļi

QUATRODES UNIT 1L

11.89 €
Sārmu saturošs stomatoloģisko iekārtu dezinfekcijas līdzeklis. Atbilst ES direktīvai 93/42EEC par medicīnas ierīcēm.
Darba šķīduma koncentrācija – 1%. Iedarbības laiks – 10 min. Lietot saskaņā ar lietošanas instrukciju.
pH konc. 11.2

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
uz augšu