Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (gatavi lietošanai)

CHEMIHYD DES 5L

31.64 €
AUGSTA LĪMEŅA DEZINFEKCIJAS UN ĶIMISKĀS STERILIZĀCIJAS LĪDZEKLIS INSTRUMENTIEM

CHEMIHYD DES ir gatavs darba šķīdums instrumentu dezinfekcijai ar plašu fungicīdu, baktericīdu, sporicīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina TBC, HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai medicīnas, sociālās aprūpes, u.c. iestādēs ķirurģisko termolabilu un termostabilu instrumentu, piemēram, endoskopu, optisko instrumentu un to palīglīdzekļu, bronhoskopu, biopsijas cilpu un stangu, intubācijas cauruļu, laringoskopu, aspirācijas cauruļu, laboratorijas trauku un stomatoloğijas instrumentu dezinfekcijai. Ir piemērots lietošanai ultraskaņas vannās un endoskopu mašīnmazgāšanas iekārtās.

Lietošana: CHEMIHYD DES ir gatavs dezinfekcijas šķīdums. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus nomazgāt un ievietot CHEMIHYD DES šķīdumā, augsta līmeņa dezinfekcijai ekspozīcijas laiks 20 min.; ķīmiskai sterilizācijai – 3 stundas. Sekot tam, lai visi nomazgātie instrumenti būtu pārklāti ar šķīdumu. Pēc iedarbības laika beigām tos nomazgā un noskalot.

ROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H334 - Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu
H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. EUH208: Satur glutarāls. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Aktīvās vielas: glutāraldehīds 2.5%, buferšķīdums, korozijas inhibitors
uz augšu