Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

CHEMIDES PULVER 1kg

40.08 €
AUGSTA LĪMEŅA DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS CHEMIDES PULVER ir granulēts, koncentrēts dezinfekcijas līdzeklis medicīnas ierīču mazgāšanai un dezinficēšanai, saskaņā ar MDD 93/42 EEC Par medicīnas ierīcēm.
CHEMIDES PULVER iznīcina Gram+ un Gram- baktērijas (t. sk. Mycobacterium tuberculosis u.c.), vīrusus (t.sk. HBV, HCV, HIV u.c.), sēnītes, sporas. Satur aktīvo skābekli kā aktīvo vielu. Paredzēts tādu instrumentu dezinfekcijai kā endoskopi, optiskie instrumenti un palīgierīces, bronhoskopi, biopsijas instrumenti, intubācijas caurules, laringoskopi, aspirācijas trubas, laboratorijas instrumenti, stomatoloģiskos instrumenti u.c., kā arī visa veida medicīniskās ierīces un virsmas. Piemērots lietošanai ultraskaņas mazgāšanas iekārtās.

Lietošana:
Instrumentu un virsmu primārā tīrīšana un dezinfekcija: pievienot 17.5 g CHEMIDES PULVER uz 1L ūdens - ekspozīcijas laiks 15 min.
Aktīvās vielas: nātrija perkarbonāts 41%, aktivātors 25%, nejonu virsmaktīvās vielas, korozijas inhibitori, enzīmi, kompleksa veidotājs

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302+H312 - Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
uz augšu