Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

CHEMIPHARM DES NEW MD 1L

11.20 €
VIRSMU DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

CHEMIPHARM DES NEW ir šķidrs koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai – visa veidu mitrumizturīgo virsmu dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEC Par medicīnas ierīcēm, kā arī citām mitrumizturīgām virsmām medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos, pirtīs, baseinos, ūdens apgādes uzņēmumos un citās vietās, kur nepieciešama dezinfekcija, tai skaitā - grīdu, galdu, sienu, durvju un mēbeļu, ūdens cauruļu, trauku, olu utt.

Lietošana:
0.3% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 10 minūnes;
0.5% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 5 minūtes;
ļoti netīrām un kontaminētām virsmām 1% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 30 min.

Aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, IDS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu