Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

DES INSURANCE 5L

44.15 €
DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS INSTRUMENTIEM DES INSURANCE ir šķidrs koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai medicīnas, sociālās aprūpes, u.c. iestādēs ķirurģisko, manipulatīvo, kosmetoloģisko u.c. instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Notīra no medicīnas instrumentiem asinis, olbaltumu, sekrētus un taukus.

Lietošana: tūlīt pēc lietošanas instrumentus izjaukt un iegremdēt 1% darba šķīdumā, ekspozīcijas laiks 10 minūtes.
Sekot tam, lai visi nomazgātie instrumenti būtu pārklāti ar šķīdumu. Pēc iedarbības laika beigām instrumentus nomazgāt un noskalot.
Aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, nātrija karbonāts, IDS, smaržviela

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 - Kairina ādu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu