Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (koncentrēti)

SMELL NET MD 5L

36.58 €
DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS VIRSMĀM

SMELL NET ir šķidrs koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina HBV, HIV, Adeno, Rota, HCV, MRSA, Herpex simplex u.c.), kas piemērots lietošanai – visu veidu mitrumizturīgo virsmu dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEC Par medicīnas ierīcēm, kā arī citām mitrumizturīgām virsmām medicīnas, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumos, pirtīs, baseinos, ūdens apgādes uzņēmumos un citās vietās, kur nepieciešama dezinfekcija.

Lietošana:
1% darba šķīdums – ekspozīcijas laiks 5 minūnes;
HBV un HIV profilaksei 2% darba šķīdums - ekspozīcijas laiks 15 minūnes

Aktīvās vielas: četraizvietotā amonija savienojumi, neorganiska skābe, korozijas inhibitors

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 - Kairina ādu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu