Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

ALOE SKINSEPT 500ml

10.80 €
Roku dezinfekcijas līdzeklis ar alvejas ekstraktu.
ALOE SKINSEPT ir želejveidīgs dezinfekcijas līdzeklis, kam piemīt plašas fungicīdas, baktericīdas un virucīdas īpašības, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. TBC, HBV, MRSA, Vakzinia, Herpex simplex, BVDV, Adeno, Popova, Rota u.c. Līdzeklī ALOE SKINSEPT ir izmantots tīrs, mazgaistošs etilspirts, lai neradītu respiratoro alerģiju personālam, kā arī līdzeklis satur alvejas ekstraktu, kas saudzē un mīkstina roku ādu. Nesatur izopropilspirtus. Preparātā esošais dezinfektants dziļi iekļūst epidermas slāņos un preparāta remanentā darbība ir 3 stundas. Līdzeklis ir autosterils (līdzekli drīkst pārliet no vienas tvertnes citā).

Pamatlietošanas veids/-i
ALOE SKINSEPT lieto ātrai roku higiēniskai dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
uz augšu