Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

BACTICID 1L

9.49 €
Gatavs lietošanai ātras iedarbības virsmu un aprīkojuma dezinfekcijas līdzeklis.
Medicīnas ierīču ātrās dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes. Gatavs lietošanai. Iedarbības laiks laiks 30 sek.

BACTICID piemīt plašas fungicīdas, baktericīdas un virucīdas īpašības, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. TBC, HBV, MRSA, Vakzinia, Herpex simplex, BVDV, Adeno, Popova, Rota u.c. Tas ir efektīvs līdzeklis, lai steidzamā kārtā dezinficētu aprīkojumu un virsmas, attiecībā pret kurām izvirzītas paaugstinātas higiēniskas prasības. Līdzeklī BACTICID ir izmantots tīrs, mazgaistošs etilspirts, lai neradītu respiratoro alerģiju personālam. Nesatur izopropilspirtus, hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus.

Pamatlietošanas veids/-i
BACTICID lieto ātrai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. Piemērots lietošanai uz visām, izņemot akrila, mitrumizturīgajām virsmām (medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, sienām u.tml.).

Lietošana
Produktu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi noklājot visu dezinficējamo virsmu. Gatavs lietošanai. Iedarbības laiks laiks 30 sek.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
uz augšu