Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

CHEMIPHARM DES NEW MD 1L

13.43 €
Universāls virsmu dezinfekcijas un mazgāšanas līdzeklis. Koncentrēts.

 
CHEMIPHARM DES NEW MD piemīt plašas fungicīdas, virucīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, tsk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. CHEMIPHARM DES NEW MD sastāvā ir vairāku aktīvo vielu kombinācija, kas neļauj mikroorganismiem kļūt rezistentiem pret līdzekli un tāpēc līdzekli var lietot pastāvīgi, tam nav nepieciešama preparāta maiņa pēc noteikta laika, kā tas ir citu dezinfekcijas līdzekļu gadījumā. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Preparāts satur virsmas aktīvās vielas, tāpēc tam piemīt labas mazgāšanas spējas, kā arī virsmaktīvās vielas bioloģiski sadalās, kas ļauj darba šķīdumu utilizēt kanalizācijā.

Pamatlietošanas veids/-i
CHEMIPHARM DES NEW MD lieto virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. CHEMIPHARM DES NEW MD paredzēts visu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai un dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEK Par medicīnas ierīcēm, tai skaitā medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, grīdām, sienām u.tml.

Lietošana
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis, lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti pie augstām temperatūrām (skatīt lietošanas instrukciju)


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
 
uz augšu