Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

SMELL NET MD 1L

11.08 €
Smakas iznīcinošs skābi saturošs dezinfekcijas līdzeklis virsmām. Koncentrēts. 
SMELL NET MD piemīt plašas fungicīdas, virucīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, tsk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. Preparāts satur virsmas aktīvas vielas, kas nodrošina labas tīrīšanas īpašības un spēju efektīvi likvidēt dažādas smakas. Tā kā preparātā tiek izmantoti trīs spēcīgi dezinficētāji – skābju maisījums un divi dažādi kvatenārie amonija savienojumi, kas palielina tā iedarbības spektru, tad tas iedarbojas arī uz tām baktērijām, kas parasti attiecībā pret dezinfekcijas līdzekļiem ātri kļūst rezistentas. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Preparāts satur virsmas aktīvās vielas, kas bioloģiski sadalās un kas ļauj darba šķīdumu utilizēt kanalizācijā.

Pamatlietošanas veids/-i SMELL NET MD lieto virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. SMELL NET MD paredzēts visu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai un dezinfekcijai atbilstoši direktīvai 93/42 EEK Par medicīnas ierīcēm, tai skaitā medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, grīdām, sienā, sanitārajam aprīkojumam (pīlēm, šīberiem un līdzīgi) u.tml.

Lietošana
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis, lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti pie augstām temperatūrām. Ar SMELL NET MD 1% darba šķīdumu apstrādā telpas un inventāru (grīdas, sienas, dažādu inventāru, tualetes telpas, WC podus, šīberus u.c.). Iedarbības laiks 1 min, iedarbības laiks uz īpaši kontaminētām virsmām ar bioloģiskiem notraipījumiem – 5 minūtes. HBV un HIV profilaksei 1% darba šķīdums ar iedarbības laiku 15 min. Virsmas nav nepieciešams noskalot, ja tās nesaskaras ar pārtikas produktiem.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 - Kairina ādu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu