investigate this site atomdear.that site rolex replica.find the best wannawatches.For Sale Online replica watches.Under $100 https://www.replikklockor.com.learn this here now zegarki repliki.i thought about this https://replica-watches.cc/.Best place to buy https://replicawatches1for1.net.read review https://www.zerokilledwatches.com.navigate to this site https://www.voawatches.com/.next page who sells the best replica watches.visit the site www.ebusinesswatches.com.blog https://www.flowerswatches.com/.you could try this out www.ipatekphilippe.com.top article tag heuer monaco replica.the newest musictagheuer.com.great site aaa replica watches.Bonuses rolex replica.why not try here replica tag heuer.
STERISEPT INSTRU 1L (sporicīds) - Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem - Preču katalogs - E-Medica
Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

STERISEPT INSTRU 1L (sporicīds)

23.17 €
Sporicīds instrumentu dezinfekcijas un mazgāšanas līdzeklis inventāram un aprīkojumam
STERISEPT INSTRU ir koncentrēts, aktīvi tīrošs, hloru, fenolu, aldehīdu un fosfātu nesaturošs augsta līmeņa līdzeklis instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Preparātam piemīt plaša baktericīda, virucīda fungicīda un sporicīda iedarbība, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. MRSA, VRE, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Cl.difficile sporas u.c. Pateicoties augstās koncentrācijas vielu saturam preparātā, tam piemīt lieliskas mazgāšanas spējas. Sagatavotu darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis.

STERISEPT INSTRU ir paredzēts termolabilu un termostabilu instrumentu dezinfekcijai, tsk. endoskopiem, optiskiem instrumentiem un to palīgierīcēm, bronhoskopiem, knaiblēm, laringoskopiem, intubācijas caurulītēm, aspirācijas trubām, laboratorijas traukiem, zobārstniecības instrumentiem (t.sk. rotējošiem) u.c. Notīra no instrumentiem asinis, sekrētus un taukus. Var tikt izmantots arī visu veidu ultraskaņas vannās.

STERISEPT INSTRU tiek izmantots visu veidu kosmetoloģisko instrumentu un inventāra dezinfekcijai, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt lietots virsmu dezinfekcijai. Līdzeklis var tik izmantots visu inficēšanās risku pakāpju kosmētiskajam inventāram. Virsmu un inventāra dezinfekcijai lieto darba šķīdumu, ar kuru apstrādā telpas un inventāru (grīdas, sienas, dažādu inventāru, tualetes telpas, WC podus, šīberus u.c.). Iedarbības laiks - atkarībā no koncentrācijas, skatīt tabulā. Virsmas nav nepieciešams noskalot, ja tās nesaskaras ar pārtikas produktiem. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā stabilitāti 1 diennakti.

Lietošana:
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Nelietot kopā ar aldehīdus saturošiem līdzekļiem. Darba šķīduma koncentrāciju un iedarbības laiku izvēlās atkarībā no nepieciešamās efektivitātes.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H302 - Kaitīgs, ja norij. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks). H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. 
uz augšu