Kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

STERISEPT WIPES N120

9.84 €
Sporicīdas gatavas lietošanai ātras iedarbības virsmu un aprīkojuma dezinfekcijas salvetes.
Alkoholu nesaturošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis salvešu veidā.
STERISEPT WIPES salvetes ir piesūcinātas ar gatavu lietošanai virsmu dezinfekcijas līdzekli un kuras izmanto alkoholu sensitīvu virsmu dezinfekcijai, neizvazīvām medicīnas ierīcēm, citām mitrumizturīgām virsmām vietās, kur nepieciešama ātra virsmu dezinfekcija. STERISEPT WIPES salvetes ir ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (tai skaitā iznīcina Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, C.Albicans u.c.). Tas ir efektīvs līdzeklis, lai steidzamā kārtā dezinficētu virsmas, attiecībā uz kurām izvirzītas paaugstinātas higiēniskas prasības un kuras ir jūtīgas pret spirtu iedarbību. STERISEPT WIPES sastāvā ir vairāku aktīvo vielu kombinācija, kas neļauj mikroorganismiem kļūt rezistentiem pret līdzekli un tāpēc līdzekli var lietot pastāvīgi, tam nav nepieciešama preparāta maiņa pēc noteikta laika. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Nesatur spirtu, hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. Līdzeklim piemīt augsta materiālu saderība un labas tīrīšanas spējas. Līdzeklis nerada apstrādājamās virsmas bojājumus.

Pamatlietošanas veids/-i
STERISEPT WIPES lieto ātrai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. Piemērots lietošanai uz visām mitrumizturīgajām virsmām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Satur biocīdu! - “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”.
uz augšu