Aprīkojuma tīrīšanas līdzekļi

CLINEX DiShine 5L

12.52 €
Trauku skalošanas līdzeklis

Profesionālo mazgāšanas līdzekļu sērija, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās. Līdzekļi tiek izmantoti visa veida trauku mazgāšanai un skalošanai visu tipu trauku mazgājamajās mašīnās ar automatizēto dozēšanas sistēmu. Tiek lietoti restorānos, viesnīcās, pārtikas pārstrādes uzņēmumos.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
uz augšu