Aprīkojuma tīrīšanas līdzekļi

CLINEX DishWash 5L

14.36 €
Trauku mazgāšanas līdzeklis

Profesionālo mazgāšanas līdzekļu sērija, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās. Līdzekļi tiek izmantoti visa veida trauku mazgāšanai un skalošanai visu tipu trauku mazgājamajās mašīnās ar automatizēto dozēšanas sistēmu. Tiek lietoti restorānos, viesnīcās, pārtikas pārstrādes uzņēmumos.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI! H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 
uz augšu