Tekstilmateriālu tīrīšanas līdzekļi

CLINEX ANTI-SPOT 250ml aerosols

5.40 €
Traipu tīrītājs Ūdenī nešķīstošo traipu tīrīšanai. Tīra košļājamo gumiju, līmes, sodrējus un darvu, drukāšanas un kopēšanas mašīnu tinti, sveču vasku. Viegli notīra etiķešu atliekas un dabīgus sveķus. Tiek izmantots visa veida virsmām, tai skaitā dabīgās un mākslīgās šķiedras tekstila grīdas segumiem, paklājiem un mīkstajām mēbelēm. Lietošana: uzsmidzināt tieši uz tīrāmo virsmu, ļaut iedarboties, noslaucīt.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI!H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols; H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt; H315 Kairina ādu; H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu; H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 
uz augšu