CHEMIHYD DES - aldehīdu saturošs augsta līmeņa dezinfekcijas līdzeklis instrumentiem un endoskopiem

7.50 
34.07 
7.50 
APRAKSTS
CHEMIHYD DES ir gatavs darba šķīdums, izmantošanai medicīnas iestāžu instrumentu dezinfekcijai. Līdzeklis ir ar plašu fungicīdu un baktericīdu iedarbību iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sporas (Cl.difficile). Izmanto medicīnas termolabilu un termostabilu instrumentu, tādu kā endoskopu, optisko instrumentu un to palīglīdzekļu, bronhoskopu, biopsijas cilpu un stangu, intubācijas cauruļu, laringoskopu, aspirācijas cauruļu, laboratorijas trauku un stomatoloğisko (tsk. rotējošo) instrumentu dezinfekcijai. Ir piemērots lietošanai ultraskaņas vannās un endoskopu mašīnmazgāšanas iekārtās.

CHEMIHYD DES piemērots lietošanai medicīnas iestādēs ķirurģisko instrumentu dezinfekcija un medicīnisko instrumentu augsta līmeņa dezinfekcijai.

Lietošana:
Neatšķaidīt! CHEMIHYD DES ir gatavs lietošanai dezinfekcijas šķīdums.
Nomazgātus instrumentus ievieto šķīdumā tā lai tie būtu pilnībā pārklāti. Pēc instrumentu primārās apstrādes (tīrīšanas), skalot instrumentus ūdenī un ievietot CHEMIHUD DES šķīdumā. Pēc apstrādes skalot ar ūdeni un nosusināt. Sekot instrumentu ražotāja rekomendācijām par instrumentu apstrādi. Lietošanā esošais darba šķīdums var tikt lietots līdz 30 dienām vai maināms nekavējoties, ja tas ir vizuāli kontaminēts. Darba šķīdumu uzglabāt istabas temperatūrā. CHEMIHYD DES nelietot kopā ar amīnus saturošiem līdzekļiem! Detalizētus lietošanas nosacījumus skatīt lietošanas instrukcijā.

Aktīvās vielas:
Glutārals - 2,5%.


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
BĪSTAMI!
H315 - Kairina ādu;
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju;
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus;
H332 - Kaitīgs ieelpojot;
H334 - Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu;
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu;
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām;
EUH208: Satur glutarālu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Līdzīgas preces

JAUNUMS
CHEMISEPT SPRAY dezinfekcijas līdzeklis kosmētikas instrumentiem un piederumiem