STERISEPT - aldehīdus nesaturošs dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis medicīnas instrumentiem

22.93 
92.73 
22.93 
APRAKSTS
STERISEPT ir koncentrēts, aktīvi tīrošs, hloru, fenolu, aldehīdu un fosfātu nesaturošs līdzeklis medicīnisko instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Preparātam piemīt plaša baktericīda, virucīda fungicīda un sporicīda iedarbība, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, t.sk. TBC, HBV, HCV, HIV, vakzinia, Rota Adeno, Popova, Entero, MRSA u.c. Pateicoties augstās koncentrācijas vielu saturam preparātā, tam piemīt lieliskas mazgāšanas spējas. Paredzēts termolabilu un termostabilu medicīnisko instrumentu dezinfekcijai, t.sk. endoskopiem, optiskiem instrumentiem un to palīgierīcēm, bronhoskopiem, knaiblēm, laringoskopiem, intubācijas caurulītēm, aspirācijas trubām, laboratorijas traukiem, zobārstniecības instrumentiem (t.sk. rotējošiem) u.c. medicīniskām iekārtām. Notīra no medicīnas instrumentiem asinis, sekrētus un taukus. Var tikt izmantots arī visu veidu ultraskaņas vannās.

STERISEPT tiek izmantots visu veidu kosmetoloģisko instrumentu un inventāra dezinfekcijai, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt lietots virsmu dezinfekcijai. Līdzeklis var tik izmantots visu inficēšanās risku grupu kosmētiskajam inventāram. Virsmu un inventāra dezinfekcijai lieto darba šķīdumu, ar kuru apstrādā telpas un inventāru (grīdas, sienas, dažādu inventāru, tualetes telpas, WC podus, šīberus u.c.).

Lietošana:
Darba šķīduma koncentrāciju un ekspozīcijas laiku skatīt lietošanas instrukcijā. Virsmas nav nepieciešams noskalot, ja tās nesaskaras ar pārtikas produktiem. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā stabilitāti 1 diennakti. Sagatavotu darba šķīdumu var uzglabāt 7 diennaktis.

Aktīvās vielas:
Alkilamīni (dodecildiamīns), četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, IDS, putu stabilizators, korozijas inhibitors, kompleksa veidotājs.


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
BĪSTAMI!
H302 - Kaitīgs, ja norij;
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus;
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus;
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā;
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Līdzīgas preces

JAUNUMS
CHEMISEPT SPRAY dezinfekcijas līdzeklis kosmētikas instrumentiem un piederumiem