STERISEPT INSTRU - aldehīdus nesaturošs augsta līmeņa dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis instrumentiem

23.17 
93.11 
23.17 
APRAKSTS
STERISEPT INSTRU ir koncentrēts, aktīvi tīrošs, hloru, fenolu, aldehīdu un fosfātu nesaturošs līdzeklis instrumentu mazgāšanai un augsta līmeņa dezinfekcijai. Preparātam piemīt plaša baktericīda, virucīda fungicīda un sporicīda iedarbība, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. MRSA, VRE, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Cl.difficile sporas u.c. Pateicoties vielu augstai koncentrācijai preparāta saturā, tam piemīt lieliskas mazgāšanas spējas.

STERISEPT INSTRU ir paredzēts termolabilu un termostabilu instrumentu dezinfekcijai, t.sk. endoskopiem, optiskiem instrumentiem un to palīgierīcēm, bronhoskopiem, knaiblēm, laringoskopiem, intubācijas caurulītēm, aspirācijas trubām, laboratorijas traukiem, zobārstniecības instrumentiem (t.sk. rotējošiem) u.c. Var tikt izmantots arī visu veidu ultraskaņas vannās. Notīra no instrumentiem asinis, sekrētus un taukus.
STERISEPT INSTRU tiek izmantots visu veidu kosmetoloģisko instrumentu un visu inficēšanās risku pakāpju inventāra dezinfekcijai, kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt lietots virsmu dezinfekcijai.

Lietošana:
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Virsmas nav nepieciešams noskalot, ja tās nesaskaras ar pārtikas produktiem. Sagatavotu darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā stabilitāti 1 diennakti. Nelietot kopā ar aldehīdus saturošiem līdzekļiem! Darba šķīduma koncentrāciju un iedarbības laiku izvēlās atkarībā no nepieciešamās efektivitātes. Detalizētus lietošanas nosacījumus skatīt lietošanas instrukcijā.

Aktīvās vielas:
Didecildimetilamonija hlorīds, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns (diamīns).


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
BĪSTAMI!
H302 - Kaitīgs, ja norij;
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus;
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu;
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (Mutisks);
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Līdzīgas preces

JAUNUMS
CHEMISEPT SPRAY dezinfekcijas līdzeklis kosmētikas instrumentiem un piederumiem