Laipni lūgti mūsu atjaunotā internetveikalā!

STERISEPT PLUS - virsmu dezinfekcijas un mazgāšanas līdzeklis

24.96 
94.84 
24.96 
APRAKSTS
STERISEPT PLUS ir šķidrs, koncentrēts līdzeklis ūdensizturīgu virsmu dezinfekcijai. STERISEPT PLUS piemīt plašas fungicīdas, virucīdas un baktericīdas īpašības, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, t.sk. MRSA, VRE, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota u.c. STERISEPT PLUS sastāvā ir vairāku virsmaktīvo vielu kombinācija, kas nodrošina labas mazgāšanas spējas.

STERISEPT PLUS lieto virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību, tai skaitā medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, grīdām, sienām u.tml., kā arī virsmu un inventāra dezinfekcijai izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām.

Lietošana:
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 28 diennaktis. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti arī augstā temperatūrā. Pēc ekspozīcijas laika virsmas, kas ir tiešā kontaktā ar pārtikas produktiem, jānoskalo vai jānoslauka ar drānu, pārejās virsmas nav nepieciešams skalot. Darba šķīduma koncentrāciju un ekspozīcijas laiku skatīt lietošanas instrukcijā. Nelietot kopā ar aldehīdus saturošiem līdzekļiem!

Aktīvās vielas:
Didecildimetilamonija hlorīds 12,5%, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns (diamīns) 12,5%.


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
BĪSTAMI!
H302 - Kaitīgs, ja norij;
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus;
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu;
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā;
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Līdzīgas preces

AR ATLAIDI
BACTICID AF WIPES salvetes virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai
AR ATLAIDI
GCG STERIHAND WIPES dezinfekcijas salvetes roku un virsmu dezinfekcijai