Добро пожаловать в наш обновленный интернет-магазин!

CHEMIPHARM DES NEW MD - дезинфицирующее и моющее средство для поверхностей

11.20 
44.78 
11.20 
ОПИСАНИЕ
CHEMIPHARM DES NEW ir šķidrs, koncentrēts mazgāšanas dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, tsk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c.). Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. CHEMIPHARM DES NEW MD sastāvā ir vairāku aktīvo vielu kombinācija, kas neļauj mikroorganismiem kļūt rezistentiem pret līdzekli un tāpēc līdzekli var lietot pastāvīgi, tam nav nepieciešama preparāta maiņa pēc noteikta laika, kā tas ir citu dezinfekcijas līdzekļu gadījumā. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Preparāts satur arī virsmaktīvās vielas, tāpēc tam piemīt labas mazgāšanas spējas.

CHEMIPHARM DES NEW MD lieto virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. CHEMIPHARM DES NEW MD paredzēts visu ūdens izturīgu virsmu mazgāšanai un dezinfekcijai atbilstoši ES regulai par medicīnas ierīcēm, tai skaitā medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, grīdām, sienām u.tml.

CHEMIPHARM DES NEW MD lieto virsmu un inventāra dezinfekcijai izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām, t.sk. pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafejnīcās u.c. – virsmu, galdu, ledusskapju, vitrīnu, svaru un iekārtu dezinfekcijai; pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādēs – visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai; frizētavās, kosmētiskajos salonos – kosmētisko krēslu, galdiņu, kosmētiskā inventāra u.c. virsmu dezinfekcija; citur - visa veida virsmu un inventāra dezinfekcijai, līdzeklis tiek izmantots arī lopkopībā, putnkopībā un līdzīgi visu veidu virsmu un inventāra dezinfekcijai.

CHEMIPHARM DES NEW MD ir piemērots trauku un olu dezinfekcijai, slēgtu un atklātu ūdens apgādes sistēmu dezinficēšanai saskaņā ar darbu veicēja iekšējo procedūras aprakstu. CHEMIPHARM DES NEW MD ir izteikta fungicīda iedarbība, tāpēc tas ir efektīvs līdzeklis kāju sēnīšu slimību profilaksei un to izmanto, lai dezinficētu un mazgātu pirtis, dušu telpas, baseinus un vannas, kā arī lai dezinficētu apavus un apģērbu.

Lietošana:
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Preparāts saglabā aktivitāti arī augstā temperatūrā. Darba šķīduma koncentrāciju un ekspozīcijas laiku skatīt lietošanas instrukcijā.

Aktīvās vielas:
Četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, kompleksa veidotājs.


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: BĪSTAMI!
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām;
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Похожие товары

НОРОВИРУС - 15 сек.
BACTICID AF WIPES салфетки для дезинфекции поверхностей и оборудования
СО СКИДКОЙ
Салфетки из нетканого материала 600 шт. в рулоне