Добро пожаловать в наш обновленный интернет-магазин!

DES INSURANCE - средство для дезинфекции и очистки медицинских инструментов

11.25 
44.15 
11.25 
ОПИСАНИЕ
DES INSURANCE ir šķidrs, koncentrēts mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, virucīdu un baktericīdu iedarbību, tas iznīcina Gram (+) un Gram (-) mikroorganismus, vīrusus, sēnītes, tsk. HBV, HIV, Herpes, Rota, HCV, MRSA u.c. Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. DES INSURANCE sastāvā ir vairāku aktīvo vielu kombinācija, kas neļauj mikroorganismiem kļūt rezistentiem pret līdzekli, tāpēc līdzekli var lietot pastāvīgi un tam nav nepieciešama preparāta maiņa pēc noteikta laika, kā tas ir citu dezinfekcijas līdzekļu gadījumā. Šķērsnoturības iespēja ir izslēgta. Preparāts satur virsmaktīvās vielas, tāpēc tam ir labas mazgāšanas spējas.

DES INSURANCE piemērots lietošanai medicīnas iestādēs instrumentu mazgāšanai un dezinfekcijai. Notīra no medicīnas instrumentiem asinis, olbaltumu, sekrētus un taukus. Līdzekli izmanto, lai mazgātu un dezinficētu visa veida medicīniskos instrumentus, tsk. ķirurģiskos un optiskos instrumentus un to palīgierīces, laboratorijas traukus, zobārstniecības instrumentus, slimnieku kopšanā izmantojamos traukus un citas medicīnas iekārtas. Piemērots lietošanai ultraskaņas vannās un endoskopu mazgāšanas mašīnās. Lietojams arī virsmu dezinfekcijai medicīnas iestādēs atbilstoši ES regulai par medicīnas ierīcēm – medicīnas ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, grīdām, sienām u.tml.

DES INSURANCE lieto sabiedriskajā sektorā – pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu medicīnas kabinetos, frizētavās, kosmētiskos salonos un citur – instrumentu dezinfekcijai. Līdzeklis var tik izmantots zema un vidēja inficēšanās riska grupu kosmētiskajam inventāram. Var tikt izmantots telpu un virsmu dezinfekcijai.

Lietošana:
Produkta darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni manuāli vai lietojot automatizētās darba šķīduma pagatavošanas iekārtas. Neizlietoto darba šķīdumu var uzglabāt 14 diennaktis. Lietošanā esošais darba šķīdums saglabā ķīmisko stabilitāti 1 diennakti. Sekot tam, lai visi nomazgātie instrumenti būtu pārklāti ar DES INSURANCE darba šķīdumu. Pēc iedarbības laika beigām instrumentus nomazgāt un noskalot. Instrumentus, kurus nepieciešams sterilizēt, iepakot un veikt sterilizāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darba šķīduma koncentrācija – 1% (1L darba šķīduma jābūt 10 ml koncentrāta), ekspozīcijas laiks – 10 min.

Aktīvās vielas:
Četraizvietotā amonija savienojumi, nejonu virsmaktīvās vielas, nātrija karbonāts, IDS, smaržviela.


DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
UZMANĪBU!
H315 - Kairina ādu;
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu;
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Похожие товары

НОВИНКА
CHEMISEPT SPRAY средство для дезинфекции косметических инструментов и принадлежностей