STERISEPT READY TO USE - бесспиртовое средство для быстрой дезинфекции и очистки медицинских изделий

9.17 
36.58 
9.17 
ОПИСАНИЕ
STERISEPT READY TO USE ir šķidrs, gatavs lietošanai, spirtu nesaturošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis, kuru izmanto alkoholu jutīgu virsmu dezinfekcijai, neizvazīvām medicīnas ierīcēm un citām ar paaugstinātām higiēniskām prasībām, mitrumizturīgām virsmām vietās, kur nepieciešama ātrā virsmu dezinfekcija. STERISEPT READY TO USE ir plaša baktericīda (iesk.MRSA, VRE), mikobaktericīda, virucīda (iesk. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota u.c), fungicīda un sporicīda iedarbība (iesk. Clostridium diff.). Nesatur hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus. Līdzeklim piemīt augsta materiālu saderība un labas tīrīšanas spējas. Tas nerada apstrādājamās virsmas bojājumus.

STERISEPT READY TO USE lieto ātrajai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. Piemērots lietošanai uz visām mitrumizturīgām virsmām, tai skaitā lai dezinficētu: galdus, kušetes, krēslus un pārējo inventāru, kurš tiek izmantots operāciju, ārstēšanas un diagnostikas laikā; “ātrās palīdzības” mašīnu aprīkojumu; medicīnas ierīces, kuras paredzēts dezinficēt ar bezspirta līdzekli, t.sk. ultrasonogrāfijas zondes, optiskkās lēcas, endoskopu daļas u.c.; stomatoloģiskos kabinetus, krēslus un pārējo inventāru; grūti pieejamas vietas, t.sk., inkubatorus, to kupolus u.c.; medicīnisko ierīču korpusus, nestuves, imobilizācijas līdzekļus, krēslu pārvalkus, sienas, rokturus u.tml.

STERISEPT READY TO USE lieto arī ātrai virsmu dezinfekcijai izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām, t.sk., pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafejnīcās u.c. – virsmu, galdu, u.c. virsmu dezinfekcijai gadījumos, kad spirtus saturošus līdzekļus nedrīkst lietot; pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādēs – visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai; visu inficēšanās risku grupu kosmētiskajam inventāram; frizētavās, kosmētiskajos salonos – kosmētisko krēslu, galdiņu u.c. virsmu dezinfekcija; citur - visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai.

Lietošana:
Gatavs lietošanai. Preparātu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi noklājot visu dezinficējamo virsmu. Virsmas, kas tieši saskaras ar pārtikas produktiem, noskalot. Nelietot kopā ar aldehīdus saturošiem līdzekļiem. Iedarbības laiks vismaz 60 sekundes atkarībā no nepieciešamās efektivitātes. Detalizētus lietošanas nosacījumus skatīt lietošanas instrukcijā.

Aktīvās vielas:
Didecildimetilamonija hlorīds, N,N-bis(3-aminopropil)dodecilamīns

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Satur biocīdu! Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Похожие товары

НОВИНКА
CHEMISEPT SPRAY средство для дезинфекции косметических инструментов и принадлежностей